Om oss

Institutet för samhällsstyrning och lokal utveckling (GLD) är ett forskningsinstitut på Göteborgs universitet som ursprungligen grundades 2013 på Yale University av programmets föreståndare, professor Ellen Lust. GLD’s arbete kretsar kring de lokala faktorer som påverkar styrning och utveckling i ett samhälle. Institutets målsättning är att genom internationell samverkan och vetenskapligt välgrundad och policyrelevant forskning främja människors välfärd globalt. Resultatet från institutets forskning görs tillgängligt både internationellt och lokalt genom vetenskapliga publikationer, politiska sammanfattningar, offentliga presentationer och i sociala medier, samt genom workshops i samarbete med lokala partners.


 


Vårt uppdrag

Vi vill genom internationell och väl underbyggd forskning främja människors välfärd. Vår forskning syftar till att besvara en central fråga: Varför kan vissa samhällen tillhandahålla säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som främjar mänsklig utveckling, medan andra inte gör det? Vi engagerar oss i samhällen runt om i världen, utvecklar metoder, samlar data, genomför analyser inom olika viktiga områden och sprider våra resultat till akademiker och beslutsfattare samt i de sammanhang där vi arbetar.

 

 


 


Governance Uncovered

I vår podd bjuder vi varje månad in en akademiker eller yrkesverksam person för att diskutera frågor inom området styrning och lokal utveckling med vår föreståndare, Ellen Lust.

Governane Uncovered produceras med stöd från Svenska Vetenskapsrådet.

Lyssna på SoundCloud eller Spotify!