Jämställdhet, styrning och deltagande i Malawi

Projektet om Jämställdhet, Styrning och Deltagande är ett samarbete mellan programmet för Governance and Local Development (GLD) i Göteborg, Ragnhild Muriaas och Lise Rakner vid Institutionen för politik i Bergen, Norge, Vibeke Wang vid Chr. Michelsen institutet i Bergen, Norge och Boniface Dulani på Chancellor College, University of Malawi. Studien syftar till att förstå drivkrafterna bakom styrning och tillhandahållande av tjänster på en lokal nivå, med särskild hänsyn till attityder om och erfarenheter som kvinnor har. Studien bygger på kvalitativ fallstudieforskning, en opinionsundersökning som omfattar centrala delar av LGPI-verktyget och elitintervjuer på kommunal nivå. Projektet är en del av ett större internationellt projekt som leds av Chr. Michelsen Institutet som handlar om effekterna av könsbaserat bistånd på deltagande, liksom arbetet med att mäta lokalt styre i hela landet genom LGPI-verktyget. Denna studie är särskilt viktig i Malawi idag eftersom val till lokala råd återinfördes 2014 och diskussioner om fortsatt decentralisering pågår.

Finansierat av:

Vetenskapsrådet och Chr. Michelsen Institutet via Forskningsrådet Norge.